Risk2:an (Halkkörning)

Risk2:an gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova att köra i olika situationer med olika hastigheter för att känna på både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken förändras i förhållande till hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer.
Halkkörningen genomförs på Bulltoftabanan och är ca.180 min exklusive raster.
Bulltoftabanan ligger på det som en gång var Bulltofta flygplats som invigdes i september 1923 och hölls öppen tills 1972. Malmö trafikövningsplats startade 1982 i kommunal regi men blev privatägt 1990 och är så än idag. Idag är vi nordens modernaste trafikövningsplats med stora ytor för att kunna öva sig på farliga situationer i trafiken – men helt utan risk för dig eller andra.
Mer information hittar ni på www.bulltoftabanan.se