Körlektion

(OBS! Avbokning av körlektion skall ske senast kl 13:00 vardagen innan körtillfället.)

Vägen till att bli en säker förare - Momentförteckning för personbil B-körkort

Moment 1:
Riskutbildning del1
Moment 2: Inledande manövrering
a: Körställning/reglage

Hur man ställer in stol och speglar på rätt sätt samt hur grundläggande reglage fungerar.
b: Start/stannande och krypkörning/styrning
Startrutiner - Koppling ned, 1:an, lossa p-bromsen, grundgas, dragläge, uppsikt innerspegeln, ytterspegeln och döda vinkeln, blinka vid fritt och kör iväg.
Stannande av bilen - Uppsikt speglar, koppling ned, bromsa, p-broms åt, friläge.
Krypkörning - Grundgas, reglera farten med kopplingen.
Styrning - Händerna hålls rätt på ratten(övre halvan av ratten), rattning hand över hand. Kombination av krypkörning och styrning.
Moment 3: Växling
a: uppväxling
b: bromsning
c: nedväxling
Växling och bromsning, Uppväxling 1-2, 1-2-3.
Bromsning, att stanna mjukt. Uppsikt, bromsa, koppling, lätta på bromsen.
Nedväxling 3-2, 2-1, 3-1. Val av växel. Nedväxling före sväng.
Moment 4: Lutning
a: motlut
b: medlut
Starta med hjälp av parkeringsbromsen i motlut.
Starta med hjälp av färdbromsen i motlut.
Bilen skall stå stilla med hjälp av dragläget utan parkeringsbroms eller färdbroms.
Uppfångning. Sänk farten, lägg i 1:an, möt med gas och koppling, håll bilen stilla.
Starta i medlut (2:an).
Moment 5: Manövrering
a: backning
b: vändning
c: parkering
Hur man skall sitta – blicken.
Backa längs vägkant.
Backa rakt – backning runt hörn – backning längs vägkant.
Precisionskörning, ex: mellan koner eller linjer.
Vändning, ex: i korsningar.
Moment 6: Vård och kontroll 
a: funktion/vård
b: säkerhetskontroll
c: last
Få förståelse för faktorer som inverkar på bilens köregenskaper.
Fordonskännedom = Att veta hur bilen som jag kör, fungerar.
Säkerhetskontroll = Att veta om bilen jag kör är trafiksäker, för mer info -Klicka Här-
Moment 7: Samordning/Bromsning 
a: avsökning/riskbedömning
b: samordning/motorik
c: acceleration
d: hård bromsning
Samordning av övning 1-5 på lugna gator, typ villaområden.
Acceleration – Hård bromsning.
Att våga använda gaspedalen och utnyttja växlarna på rätt sätt.
Att bromsa så hårt att hjulen är på gränsen till låsning. Utgångshastighet 50km/tim.
Moment 8: Inledande tätort
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
Körning på gator med mindre trafik.
Tillämpning av övning 1-7 på gator som har en normal uppbyggnad med lite trafik. OBS! Ej stadsmiljö. Här tränas förberedelser för uppmärksamhet, placering, regler, som hur man avsöker vägen framför sig så rätt information fås.
Moment 9: Mindre landsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: väjningsregler
c: järnvägskorsning
d: acceleration och effektiv bromsning
Att bli medveten om de faror och risker som finns omkring oss. Kunna samordna och tillämpa inlärda färdigheter på mindre landsväg. Eleven skall kunna anpassa hastigheten och placering till rådande förhållanden samt på ett säkert sätt kunna passera en järnvägskorsning.

Tidigast när övning 1-7 fungerar är det dags att börja planera fram till halkkörningen samt gå vidare med att köra i avancerad stadsmiljö.
Acceleration – Hård bromsning.
Att våga använda gaspedalen och utnyttja växlarna på rätt sätt.
Att bromsa med full kraft. Utgångshastighet ca.50km/tim.
Moment 10: Stadstrafik
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: högerregel
d: huvudled
e: trafiksignal
f: enkelriktad gata
g: cirkulationsplats
h: körfält
i: vändning/parkering
Kunna placera bilen rätt såväl före, i och efter en korsning samt tillämpa väjningsregler på ett riktigt sätt. Kunna anpassa farten till övrig trafik, sikt och väglag. Klara av att hålla ett säkerhetsavstånd till andra trafikanter vid kökörning, körfältsbyte och omkörningar. Kunna vända och parkera på olika platser.
Moment 11: Landsväg
a: avsökning/riskbedömning

b: hastighetsanpassning
c: placering
d: påfart/avfart
e: omkörning
f: vändning och parkerin
Här lär vi oss att på så varierande vägar som möjligt behärska bilen. Alltifrån smala grusvägar till motorvägar. In- och utfarter. Hastighetsanpassning. Av- och påfarter. Massor av omkörningar samt att använda vägrenen på rätt sätt.
In- och utfarter
Hastighetsanpassning
Av- och påfarter
Massor av omkörningar
Använda vägrenen på rätt sätt
Moment 12: Högfartsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: motorväg
Kunna hantera på- och avfarter ifrån motorväg, göra realistiska avståndsbedömningar samt anpassa hastigheten till övrig trafik. Ha goda kunskaper i hur bilen reagerar på rattutslag vid dessa hastigheter samt kunna välja rätt körfält på ett självständigt sätt.
Moment 13: Riskutbildning och särskilda förhållanden
a: trafikövningsplats/ halkbana

b: Bromsteknik och hävande av sladd, rätt hastighet och placering med hänsyn till väglaget, väggreppet, vägbredd och övrig trafik.
Förutom ovan nämnda övning skall om möjligt( och när så kan ske) tränas:
Övergångsställe / cykelöverfart
Hållplatser
Vägarbete
Olika grupper av oskyddade trafikanter
Djur på vägen
Nedsatt sikt (dimma, snö, regn)
Utryckningsfordon
Moment 14: Utbildningskontroll
a: tillämpning
b: egen utbildningskontroll
Körning i kvalificerad och varierad trafik. Se och tolka anvisningar, köra mot mål, planera sin körning och kunna samordna alla tidigare moment (övn. 1-14) självständigt.
Att göra detta i så varierad trafikmiljö som möjligt.
Att ha rätt hastighetsanpassning “d.v.s. följa trafikrytmen”.
Moment 15: Förarprov
a: Teoriprov
b: Körprov